Поставете си цели за 2023 г. и се придържайте към тях

2023 г. е вече зад ъгъла. Нека да започнем по възможно най-добрия начин, като решим кои цели искаме да постигнем и съберем нужните инструменти, за да ги постигнем. Прочетете повече, за да станете професионалист в поставянето на цели!

Имате затруднения в постигането на целите си? Не сте сами. Често сме склонни да си поставяме големи цели, които всъщност не можем да постигнем. И това не е мотивиращо, нали? Добрата новина е, че има лесен начин за прекъсване на този цикъл! Представяме ви това ръководство стъпка по стъпка за това как да станете отлични в поставянето на цели, които ще постигнете.

1.Помислете за резултатите
Преди да си поставите цел, трябва да сте сигурни, че това е нещо, което наистина искате и че е достатъчно важно, за да вложите много време и усилия. Така че изберете няколко основни цели, които искате да постигнете тази година, и просто се съсредоточете върху тях.

2. Поставете си правилните цели
Решихте ли какво искате? Страхотно! Следващата стъпка е да гарантирате, че вашите цели отговарят на следните критерии:
- Специфични
- Измерими
- Достижими
- Реалистични
- Обвързани с времето

Целта, която отговаря на тези критерии, може да бъде следната:
“Искам да мога да пробягам 10 км до 1 април.”

Целта ви трябва да е конкретна, за да можете да проследявате напредъка си – колкото по-конкретни можете да бъдете, толкова по-голям е шансът да изпълните целта си.

 

3. Записвайте си
Запишете целите си и ги дръжте на видимо място, например на огледалото или екрана на компютъра. Правейки това, вашите цели са лесно достъпни и винаги на първо място.

4. Създайте си план за действие
Как ще постигнете целите си? Създайте план за действие, който съдържа всички стъпки, които трябва да предприемете, за да стигнете до крайната цел.

Допълнителен съвет! Не се страхувайте да бъдете креативни с плана си за действие. Извадете пастели, стикери и брокат и започнете да украсявате. Това ще активира различна част от мозъка ви и ще затвърди целите в ума ви.

5. Задайте времева линия
Във вашия план за действие трябва да включите и график с крайни срокове. След като зададете тези дати, опитайте се да се придържате към тях колкото е възможно повече. Това ще ви мотивира да постигнете целта си!

6. Оценявайте напредъка си
След като всичко е планирано, е време да предприемете действия! Оценявайте напредъка си, докато вървите напред, за да сте сигурни, че сте на верния път. Можете да се справите!