Изследване на процеса на стареене на кожата

Нашата най-високоефективна бяла козметика е разработена на основата на научно изследване на процесите на стареене на кожата. Изследването се нарича AgeReflectTM и е проведено от научните експерти на Орифлейм. Нашият Главен директор - наука за иновациите - д-р Ален Мавон ни разказа повече за това.

1. КАКВО Е AGEREFLECTTM?

 AgeReflectTM е уникално изследване на стареенето на кожата, разработено и проведено от научните експерти на Орифлейм с цел по-доброто разбиране на процеса на стареене и влиянието му върху начина, по който хората възприемат възрастта като цяло.

2. ЗАЩО ОРИФЛЕЙМ РЕШИ ДА ПРОВЕДЕ ИЗСЛЕДВАНЕТО AGEREFLECTTM?

Целта ни беше да разберем признаците на стареенето, заради които кожата започва на практика да изглежда по-състарена, за да разработим целенасочени и уникални решения за грижа, които да противодействат срещу тези признаци.

3. КАК БЕШЕ ПРОВЕДЕНО ИЗСЛЕДВАНЕТО AGEREFLECTTM?

Първият етап от изследването AgeReflectTM беше проведен с участието на близо 300 жени на възраст от 15 до 65 години. Ние картографирахме и анализирахме чертите им посредством използването на най-нови технически средства и фотографирахме лицата им с висока резолюция. Отделно от това от около 600 други жени е поискано мнение за предполагаемата възраст на фотографираните жени. 

4. КАКВИ ЕКСПЕРТИ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ПРОВЕЖДАНЕТО НА AGEREFLECTTM?

Екипът на Орифлейм включваше експерти от различни функционални области като маркетинг, биология на кожата, клинични тестове на кожата, както и регионални екипи.

5. КОИ СА НАЙ-ВАЖНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО AGEREFLECTTM?

 Един от най-впечатляващите резултати беше, че 4 от 5 жени не изглеждат на действителната си възраст. AgeReflectTM ни даде възможност да създадем уникална база данни с информация за признаците на стареене, които засягат по-младата или по-старата кожа, както и да разработим наша собствена скала, използвана при клиничното тестване на ефектите от използването на продуктите.

6. КОИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО AGEREFLECTTM ЗАЛЕГНАХА НАЙ-МНОГО В РАЗРАБОТВАНЕТО НА СЕРИЯТА ЗА ГРИЖА ЗА КОЖАТА NOVAGE?

При анализа на чертите на лицето с оглед на действителната възраст на жените спрямо възрастта, на която изглеждат, нашите учени установиха наличието на ясна връзка между някои признаци на стареенето и предполагането или очакването за по-напреднала възраст. Те определиха 12 признака на стареенето, които имат най-голямо значение за това. 

7. КОИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОЖАТА НАЙ-МНОГО ВЛИЯЯТ ВЪРХУ ВЪЗПРИЕМАНЕТО НА ВЪЗРАСТТА СПОРЕД ИЗСЛЕДВАНЕТО AGEREFLECTTM?

Това много зависи от действителната възраст, тъй като признаците на стареенето са различни на 30 и на 55 години. Например, между 30 и 55 г. фините линии стават по-забележими и кожата започва да изглежда все по-състарена.

8. ЕДНАКВО ЛИ СЕ ВЪЗПРЕМАТ ПРИЗНАЦИТЕ НА СТАРЕЕНЕ ОТ СТРАНА НА ЖЕНИТЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ ВЪЗРАСТТА ИМ?

 Определено не. По-възрастните и по-младите биха определили по-различен начин възрастта на даден човек, тъй като възприятията им са различни. Това е една много интересна област, в която се задълбочихме.

9. КЪДЕ МОЖЕМ ДА ПРОЧЕТЕМ ЗА AGEREFLECTTM, ИНОВАТИВНОТО НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОРИФЛЕЙМ, КОЕТО СТОИ ЗАД СЕРИЯТА ЗА ГРИЖА ЗА КОЖАТА NOVAGE? 

PЧаст от резултатите са публикувани в научни списания за козметика, напримерInternational Journal of Cosmetic Science (Международен журнал за козметичната наука) и Skin Aging Characteristics of Russian Women (Характеристики на стареенето на кожата при рускините).

Автор: Снимки: Getty Images