ОРИФЛЕЙМ ПАРТНЬОР
ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

Настоящите Общи условия („Условия”), и всички документи, посочени в тях, определят правилата, принципите и правата и задълженията на Орифлейм за Орифлейм партньори и представляват, когато ги приемете, обвързващо споразумение („Споразумение“ или „Споразумение с Орифлейм Партньор“) между Орифлейм България ЕООД (ограничено) с регистриран адрес Бул. Цариградско шосе 54Б, София 1750, България, ДДС: BG831497138 („Орифлейм“, „нас“, „ние“, „нашите“) и Вас ("Вие“, „ Орифлейм Партньор“) и заместват всички предишни споразумения, представителства или съпътстващи задължения. Публикували сме тези Условия на нашия уебсайт, които са Ви на разположение и затова Ви съветваме да отпечатате или запазите копие от настоящите Условия и всички други документи, съдържащи Споразумението.

 

  1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Следните определения се използват в настоящите Условия:

а.          Етичен кодекс и правила за поведение: набор от обвързващи правила, съставляващи част от плана за успех на Орифлейм, уреждащ поведението на Орифлейм партньорите спрямо Орифлейм, към клиентите и към другите партньори на Орифлейм;

б.       Клиент: всяко физическо лице, независимо дали е регистрирано като клиент в Орифлейм или не, което купува продуктите на Орифлейм онлайн (например чрез уебсайта) или офлайн (например по телефона) и което, докато прави това, действа изцяло или главно извън неговата/нейната търговия, бизнес, занимание или професия;

в.        Каталог Орифлейм, Каталог: хартиена или електронна брошура, издавана периодично от Орифлейм, която включва оферти на продукти на Орифлейм и техните препоръчителни цени на дребно;

г.            Период на кампанията: периодът, посочен на корицата на всеки каталог, през който офертите от даден каталог на Орифлейм са валидни;

д.           Търговски програми: програмите за маркетинг и продажбите и стимулиращите програми, спонсорирани от Орифлейм от време на време;

е.           Групата Орифлейм: Орифлейм България ЕООД (ограничено), нейното крайно холдингово дружество и всяко предприятие, което се контролира пряко или косвено от това крайно холдингово дружество;

ж.          Продукти на Орифлейм: козметика и свързаните с нея аксесоари, както и някои хранителни и диетични добавки, предлагани за продажба под търговските марки Орифлейм; каталогът описва основните характеристики на продуктите;

з.           Брошура на общността за красота на Орифлейм: планът и документът, обясняващ възможността за печелене с Орифлейм. Можете да изтеглите копие от Брошурата на общността за красота тук;

 и.          Търговски марки на Орифлейм: името на Орифлейм, логото на Орифлейм и имената на продуктите или продуктовите гами, произведени, предлагани на пазара, продавани или разпространявани от нас;

 й.        Политики и процедури: тези политики и процедури, които регулират разпоредбите за компенсациии възнаграждения по Плана за успех на Орифлейм и търговските програми.

 к.           Цени: цените на продуктите на Орифлейм, определени от Орифлейм и показани в ценовите листи, валидни към момента на подаване на поръчката за покупка;

                    л.           ТериторияБългария;

м.          Лични данни: данните, предоставени от Вас при регистрацията като Партньор на Орифлейм, както и всяка допълнителна информация за Вас, която може да ни предоставяте от време на време;

н.           Лична информация: информация, свързана пряко или косвено с Клиенти, Орифлейм партньори и други трети страни, чиято информация събирате или обработвате по друг начин по време на отношенията си с Орифлейм.

 

         2. РЕГИСТРАЦИЯ И ЧЛЕНСТВО

2.1.       Ще бъдете регистрирани като Орифлейм партньор, след като приемем Вашата кандидатура и Ви предоставим уникален номер на Орифлейм партньор. Условията за приемането Ви като Орифлейм партньор са посочени в раздела „Правила за членство“ в Етичния кодекс и Правила за поведение.

2.2.       Ние си запазваме правото да начисляваме годишна административна такса за сумата, посочена на нашия уебсайт (при Вашата регистрация и всяка годишнина от нея) и, ако вие решите, да Ви начисляваме цената, посочена на нашия уебсайт за стартов комплект. Тези такси ще бъдат таксувани във Вашата първа фактура за покупка.

2.3.       Вашето членство като партньор ще изтече автоматично: (а) на годишнината от регистрацията, освен ако не бъде подновено съгласно настоящите Условия; или (б) ако не сте направили поръчка в рамките на 12 последователни месеца.

2.4        В случай че не подновите членството си като Орифлейм Партньор, Вашето Споразумение за Орифлейм Партньор ще бъде автоматично прекратено, но Вие ще останете регистриран като Член на Орифлейм съгласно Общите условия за онлайн клиенти и членове и Уведомлението за поверителност за онлайн клиенти и членове, което ще Ви позволи да продължите да купувате Продукти на Орифлейм. Допълнителна информация относно правилата за преминаване към членство като партньор и преминаване от партньор към член са включени в съответната Политика.

2.4.       Както Вие, така и Орифлейм може по всяко време да прекрати членството ви и това Споразумение за Орифлейм партньор, както е посочено по-нататък в Условията.

2.5.       Членството е лично за Вас и не може да бъде възложено или прехвърлено на друго лице без нашето предварително писмено съгласие и в съответствие с изискванията на Етичния кодекс и Правилата за поведение.

2.6.       Неоторизирани регистрации не се допускат. С настоящото се ангажирате да носите пълна отговорност за всякакви искове, разходи и суми, възникнали поради такава регистрация, и носите пълна отговорност да обезщетите Орифлейм за всякакви искове, разходи и суми, направени поради такава неоторизирана регистрация.

              2.7.       При Вашата регистрация:

2.7.1.    Ще имате право да купувате продукти на Орифлейм в съответствие с настоящите условия, както и да използвате и получавате други предимства, посочени в Плана за успех на Орифлейм и включени във всички политики и процедури; и

2.7.2.    Ще бъдете задължени да се придържате стриктно към правилата на настоящите Условия.

 

                3. ПРАВО НА ОТКАЗ (ПЕРИОД НА РАЗМИСЪЛ) И ЕФЕКТИ ОТ ОТКАЗ ОТ ЧЛЕНСТВО

3.1.       Можете по всяко време да се откажете от членството си и да прекратите Споразумението си за Орифлейм Партньор, без да посочвате каквато и да е причина, като ни изпратите писмено уведомление за Вашия отказ. Веднага след като получим Вашето известие, ние ще потвърдим получаването на Вашата отказ. Можете да използвате Форма за прекратяване на членство за да ни уведомите за вашия отказ от членство.

3.2.       Ако се откажете от членството си и прекратите споразумението си в рамките на 30 календарни дни след регистрацията Ви, ние ще Ви възстановим всички такси и разходи и ще приемем отказ от всички продукти или услуги, поръчани, но все още недоставени, и връщането на всички продукти (включително материали за обучения и рекламни материали, бизнес ръководства и комплекти), закупени от Вас. От съображения за безопасност и хигиена, можем да откажем да приемем Продукти, които са били отпечатани или разопаковани, което означава, че тези продукти вече не са в същото състояние като в момента на покупката. Покупната цена на тези Продукти ще бъде възстановена при доставката на Продуктите или възможно най-скоро, ако Продуктите все още не са доставени от нас.

3.3.       Ако Вие подадете отказ от членство и прекратите Споразумението си в който и да е по-късен момент, или ако Орифлейм прекрати Споразумението за удобство, по Ваше искане:

             3.3.1.    ние ще изкупим обратно всички Продукти от Вас при следните условия:

3.3.1.1. върнатите продукти са закупени в рамките на последните 12 месеца преди отказа Ви и ще бъдат възстановени в размер на 90% от първоначалната нетна цена, платена след приспадане на всяко плащане, което сме Ви направили във връзка с покупката на тези Продукти; и

3.3.1.2. върнатите продукти трябва да бъдат продаваеми, което означава, че не са били използвани, отваряни или подправяни по никакъв начин и не са с изтекъл срок на годност и те все още са включени в нашите Каталози

             3.3.2.  ние ще възстановим всички необходими такси, платени от Вас в рамките на 30 дни преди Вашия отказ или прекратяването на споразумението, за да станете или останете Орифлейм Партньор.

3.4.       Ако решите да се откажете от членството си и да прекратите Споразумението за Орифлейм Партньор съгласно тази клауза, няма да бъдете регистрирани като член.

 

                4. КУПУВАНЕ НА ПРОДУКТИ

                A. ПОДАВАНЕ НА ПОРЪЧКА

4.1.       Можете да правите поръчки от Каталога, като изберете Продуктите, които искате да закупите. Подаването на поръчката се счита за оферта, направена от Вас към нас за закупуване на избраните Продукти.

              4.2.       Счита се, че поръчката е направена, когато са изпълнени следните стъпки:

4.2.1     ако поръчвате онлайн, Вие сте избрали Продуктите, които искате да закупите, като използвате опцията „добавяне в кошницата за пазаруване“; можете по всяко време да прегледате и промените съдържанието на кошницата за пазаруване, като промените количеството Продукти, изтриете Продукти или премахнете цялото съдържание на кошницата за пазаруване;

4.2.2     сте предоставили личните данни, необходими за доставката; и

                            4.2.3     сте избрали предпочитания от Вас начин на доставка и плащане.

4.3.       След като Вашата онлайн поръчка бъде направена, тя не може да бъде променена чрез уебсайта; Вие ще трябва да се свържете с отдела за Обслужване на клиенти на information@oriflame.com

4.4.       Когато приемем Вашата поръчка, потвърждение на поръчката ще Ви бъде изпратено по имейл, след което ще влезе в сила договорът за покупка. Може да откажем да приемем Вашата поръчка, без да посочим причина за отхвърляне. Ще възстановим изцяло всички плащания, които вече сте направили.

4.5.       В допълнение към потвърждението на поръчката, ще получите подробности за Вашите Продукти, изпратени до Вас, и цялата друга необходима информация.

              4.6.       Ако поръчвате онлайн, имайте предвид следното:

4.6.1     сключеният договор няма да бъде достъпен като отделен документ: частите от договора ще бъдат Вашата поръчка и Условията на сайта (които могат да бъдат запазени или отпечатани) или както ние можем да Ви съобщим, използвайки други средства за комуникация;

                           4.6.2     договорът може да бъде сключен само на български, но не и на други езици;

4.6.3     Орифлейм се присъединява към Кодекса за поведение, посочен в точка 10 от Условията.

4.7.          Поръчките, изпълнени и платени, не могат да бъдат отменени от Вас, освен както е описано в точка 5.

4.8.     Поръчките могат да се правят по всяко време през деня, с изключение на определена ограничена достъпност в периода на приключване наотделен каталог, когато актуализираме Каталога.

4.9        Не всички Продукти ще бъдат налични по всяко време. Ако в момента, в който правите поръчката си, Продукт не е наличен, ние ще положим максимални усилия да Ви информираме, преди поръчката Ви да бъде финализирана, така че Вие да можете да промените или откажете поръчката.

4.10         Каталогът може понякога и за ограничен период от време да не е наличен поради дейности по поддръжка или поради различни технически причини. Орифлейм няма да носи отговорност за такава липса и ще отхвърли всякакви претенции по отношение на тях от Клиенти или от други потребители.

4.11        По изключение, можем да Ви позволим да правите поръчки за други, като използвате специфичен онлайн инструмент. Това ще бъде възможно само за Вашите Орифлейм партньори в структурата надолу, както е обяснено в Плана за успех на Орифлейм, и само въз основа на тяхното изрично разрешение. Ако използвате този инструмент, единствено Вие ще носите отговорност за всякакви искове, основани на неоторизирана поръчка и като цяло всички нарушения на поверителността, както и за всички разходи и разноски, които могат да възникнат във връзка с тази поръчка за Орифлейм или лицето, за което сте направили поръчката.

             

                  Б. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

4.12      Освен ако не е посочено друго, Цените на Продуктите, показани в Каталога, представляват пълната цена на дребно за Продуктите в момента на подаване на поръчката. Всички цени са показани в местна валута и включват ДДС.

4.13      Ние си запазваме правото да променяме Цените по всяко време и по наша преценка, но всяка промяна в Цените на Продуктите, която изберете, преди да направите поръчката си, няма да бъде част от договора между нас, освен ако Вие и ние изрично не се съгласим, че това ще стане.

4.14      Цените не включват разходите за транспорт, доставка и други такси и разходи, които са ясно посочени като допълнителни такси към цената по време на процеса на поръчка и които могат да варират в зависимост от избрания от Вас начин на доставка.

4.15      Цените могат да бъдат предлагани от нас с отстъпка от време на време. Може да Ви бъде предоставена допълнителна отстъпка в съответствие с Плана за успех на Орифлейм или друга политика или търговска програма. Винаги можете да отправяте запитвания относно изчисленията на цените до отдел „Обслужване на клиенти“ на адрес information@oriflame.com

4.16      Плащанията могат да се извършва с дебитна или кредитна карта, по банков път или по друг начин, посочен в настоящите Условия или която и да е Политика. Приемат се повечето основни видове платежни банкови карти.

4.17      За целите на събирането на плащанията си, ние си запазваме правото да си сътрудничим с доставчик на услуги от трета страна. Може да очаквате да получавате фактури и съобщения относно плащането от този външен доставчик на услуги. По правило, всички фактури трябва да бъдат платени в срока, посочен във фактурата. Лихвите за забавени плащания могат да се начисляват ежедневно по преобладаващия лихвен процент на Централната банка, както и разумните разходи за възстановяване на дълговете.

4.18      Информация за начините на плащане, включително всички възможни разсрочени плащания или условия заотложено плащане, е включена в Политиките и Процедурите. Ако искате допълнителна информация, моля, свържете се с отдел „Обслужване на клиенти“ на information@oriflame.com

4.19      За безопасността на онлайн плащанията, извършвани с карта, цялата информация за плащането е криптирана. Тъй като Орифлейм работи с оторизирани доставчици на платежни услуги, информацията за кредитната карта се обработва правилно и в съответствие с международното плащане Стандарти за защита на данните в картовата индустрия.

4.20      Ако предоставим възможност за повтарящи се плащания с карти, ще имате възможност изрично да изберете и да се абонирате за този удобен начин на плащане. След това, всички допълнителни плащания ще бъдат оторизирани от Вашата платежна карта в момента на подаване на поръчката и сумата ще бъде начислена на Вашата платежна карта в момента, в който Орифлейм изпрати поръчаните продукти. Ще можете да се откажете от повтарящото се плащане по всяко време, като отидете на страницата на потребителския си профил и натиснете върху раздела с платежна карта.

4.21      Вие се съгласявате да получавате електронни фактури. Можете да получавате отпечатани фактури от Орифлейм по всяко време при поискване.

 

    В. ДОСТАВКА И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА РИСКА

              4.22      Поръчаните продукти могат да бъдат доставени само на територията.

              4.23      Мястото на доставка на Продуктите ще бъде избрано от Вас във Вашата поръчка.

4.24      Ние ще обработим и доставим Вашата поръчка възможно най-бързо, но не по-късно от 30 дни след потвърждаване на поръчката от нас. Ние не носим отговорност за забавяне на доставката, причинено от обстоятелства извън нашия контрол.

4.25      Рискът от загуба на Продукти и право на собственост върху Продуктите ще премине към Вас при доставката на Продуктите.

4.26      Орифлейм няма да носи отговорност за недоставена, неправилна или закъсняла доставка на поръчка, причинена от предоставянето от Вас на неправилни или непълни лични данни.

4.27      Ние си запазваме правото да анулираме едностранно поръчка, направена от Вас по всяко време, ако имаме основателно подозрение, че нарушавате някое от Условията.

 

    Г. СЪОТВЕТСТВИЕ НА НАШИТЕ ПРОДУКТИ

4.28      Гарантираме, че продуктите на Орифлейм са произведени в съответствие с Насоките за добри производствени практики за козметични продукти EN ISO 22716:2007 и Кодекса на практика на Орифлейм.

                

                 5. ПРАВО ЗА ОТМЯНА НА ПОРЪЧКИТЕ

5.1.       Ние стриктно се придържаме към правилата за връщане на продукти, приложими на територията (вижте точка 5.3 за допълнителна информация).

5.2.       Без да се засяга правото Ви да анулирате всяка поръчка и да върнете Продукт, след получаване на доставката трябва да проверите съдържанието му, за да се уверите, че не съдържа продукти, които биха могли да бъдат повредени по време на транспортирането. Вие или лицето, което получава Продуктите на Ваше име, трябва незабавно да уведомите отдел „Обслужване на клиенти“, като подадете рекламация и опишете щетите/дефекта. Можете също да изпратите искането по имейл на адрес information@oriflame.com

              5.3.       Права на връщане и възстановяване на разходи

5.3.1     Можете да анулирате поръчка за Продукт(и), без да посочвате причина през периода, посочен по-долу в точка 5.3.2. Това означава, че през съответния период, ако промените решението си или по някаква друга причина решавате, че не искате да запазите Продукт, можете да ни уведомите за решението си да анулирате поръчката и да получите възстановяване на разходите.

5.3.2     Можете да отмените поръчка по всяко време, дори след като сте получили потвърждението на поръчката по имейл или след като поръчката Ви е била приета устно от отдел „Обслужване на клиенти“, но не по-късно от 14 календарни дни от деня, в който сте получили физическо притежание на Продукта или последният от Продуктите, ако сте поръчали повече от един.

5.3.3     За да отмените поръчка, моля, свържете се с отдел „Обслужване на клиенти“ по телефона на +359 2 970 55 55 или ни изпратете имейл на information@oriflame.com или по пощата до Орифлейм България ЕООД, бул.Цариградско шосе 54Б, офис сграда Графикс. Можете да използвате формуляр, за да ни уведомите за отказа си. Ако попълните този формуляр онлайн и го изпратите чрез нашия уебсайт, ние ще Ви изпратим незабавно потвърждение за получаване на такова анулиране на траен носител (например по електронна поща). Може да запазите копие от известието си за анулиране за Вашия архив. Просто трябва да упражните правото си на отказ преди да е изтекъл срокът за анулиране. Следователно, ако ни изпратите известието си за анулиране по имейл или по пощата, тогава Вашето анулиране влиза в сила от датата, на която сте ни изпратили имейла или сте ни изпратили писмото. Ако ни се обадите, за да ни уведомите за отказа си, анулирането ще влезе в сила от датата, на която ни се обадите.

5.3.4     Ще получите пълно възстановяване на цената, която сте платили за Продуктите, и всички приложими такси за доставка, които сте платили (с изключение на допълнителните разходи, възникнали, ако сте избрали вид доставка, различен от най-евтиния тип стандартна доставка, предлагана от нас). Можем да направим приспадане от възстановяването за загуба на стойност на всички доставени продукти, ако загубата е резултат от ненужно боравене с продуктите от Вас. Вие носите отговорност за понижена стойност на Продуктите само ако това стане вследствие на боравене с тях, различно от необходимото, за да се установят тяхното естество, характеристики и функциониране.“ Ние ще обработим дължимото Ви възстановяване на разходи възможно най-скоро и във всеки случай в рамките на (а) 14 календарни дни след деня, в който получим обратно от Вас всички доставени продукти, или (б) (ако е по-рано) 14 календарни дни след деня, в който предоставите доказателства, че сте върнали Продуктите или (в) ако не са били доставени Продукти, 14 календарни дни след деня, в който ни изпратите известие за отказ. Ако сте ни върнали Продуктите, защото са дефектни или описани погрешно, моля, вижте точка 5.3.5.

5.3.5     Ако сте ни върнали Продуктите, защото са дефектни или описани погрешно, ние ще възстановим изцяло цената на дефектен Продукт, всички приложими такси за доставка и всички разходи в рамките на приетото, които понасяте при връщането на артикула при нас.

5.3.6     Можем да Ви възстановим сумата по кредитната карта, дебитната карта или други средства, използвани от Вас за плащане, освен ако изрично не сте уговорили друго; във всеки случай няма да поемате никакви такси в резултат на възстановяването.

                            5.3.7     Ако продуктите са Ви доставени:

5.3.7.1  трябва да ни върнете Продуктите без излишно забавяне и във всеки случай не по -късно от 14 календарни дни след деня, в който анулирате поръчката/договора. Срокът е спазен, ако изпратите обратно Продуктите преди изтичането на 14 -дневния период;

5.3.7.2  освен ако Продуктите са дефектни или описани погрешно (в този случай вижте точка 5.3.5), Вие ще носите отговорност за преките разходи за връщането на Продуктите при нас; и

5.3.7.3  имате законово задължение да държите Продуктите във Ваше притежание и да се грижите внимателно за Продуктите, докато те са във Ваше притежание.

5.3.8     Подробности за Вашето законно право на отказ и обяснение как да го упражнявате, включително предложен формуляр за връщане, са предоставени в документите, описани в точка 4.5. Можете също да изтеглите формуляра за връщане тук.

5.3.9     Ние сме правно задължени да доставяме Продукти, които отговарят на договора. Като купувач винаги ще имате законни права по отношение на продукти, които са дефектни или не, както е описано. Тези законни права не са засегнати от политиката за връщане в тази точка 5.3 или настоящите условия. Съвети относно Вашите законни права в Територията са достъпни от Комисия за защита на потребителите.

5.4         Ние допълнително гарантираме качеството на всеки продукт, който носи името на Орифлейм, и удостоверяваме, че те са произведени от или за нас отговарят на най-високите стандарти за качество. Убедени сме, че нашите клиенти ще оценят нашите продукти като задоволителни по всякакъв начин. Затова предлагаме допълнителна гаранция на Орифлейм, която Ви позволява да обменяте или да получите пълно възстановяване за всеки продукт, от който не сте напълно доволни. Възстановяването ще бъде заявено в рамките на 30 дни от получаването на Продукта. Тази гаранция не се прилага за Продукти, умишлено повредени или неправилно употребявани. Освен ако не е съобщено друго, връщането и възстановяването по тази клауза се извършва в съответствие с условията на предходните параграфи на тази клауза 5.

 

6. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОРИФЛЕЙМ ПАРТНЬОР

6.1.       Орифлейм партньорите купуват и могат да използват или консумират продуктите на Орифлейм или да ги продават от свое име и за своя сметка. Ако изберете да търгувате с продукти на Орифлейм, ще бъдете считани и по всяко време ще действате като независимо лице (самостоятелно заето лице/едноличен търговец), а не като агент или служител на Орифлейм. Нямате правомощия да преговаряте или да изпълнявате ролята на посредник при сключването на договори между Орифлейм и други партньори и трети страни. Вие също нямате правомощия да купувате, продавате или като цяло да сключвате споразумения от наше име или от името на която и да е друга компания в Групата Орифлейм. Вие потвърждавате и приемате, че не сте „търговски представител“ по смисъла на приложимите закони на територията и нямате право да получавате никаква компенсация или обезщетение при прекратяване на тези отношения.

6.2.       Ако решите да търгувате с продукти на Орифлейм и/или да извършвате някоя от дейностите по Плана за успех, политиките и процедурите или търговските програми, трябва да получите Вие лично всички разрешения, лицензи и като цяло да направите всякакви и всички регистрации, изисквани съгласно законите на територията, включително всяка регистрация за защита на данните (вж. точка 6.6), данъчна регистрация и данъчни декларации. Вие лично носите отговорност за отчитането и плащането на всички данъци, мита, осигурителни вноски и такси, приложими за такива дейности. Вие лично носите отговорност да гарантирате, че всички аспекти на Вашето използване на личните данни на Вашите клиенти спазват във всички отношения националните закони за защита на личните данни и поверителност (вижте клаузи 6.6 - 6.13).

6.3.       Разрешаваме връщането и замяната на Продуктите, както е описано в Условията, както за Вашите Клиенти, така и за Вас. Вие потвърждавате и се съгласявате, че Ваша отговорност е да информирате Вашите клиенти за правото им да върнат Продуктите и Вие ще извършите всяко връщане на Продукти към нас от тяхно име.

6.4.       Вие трябва да поддържате имиджа и репутацията на Орифлейм. Вие не трябва да правите никакви изявления, нито да извършвате действия, които могат да навредят на имиджа на Орифлейм или Продуктите. Вие ще управлявате бизнеса си по законен и етичен начин и няма да правите никакви фалшиви, подвеждащи или преувеличени твърдения относно Продуктите или възможността за печелене на Орифлейм.

6.5.       Вие потвърждавате, че търговските марки на Орифлейм, нашето търговско наименование и лого, нашите онлайн инструменти и нашите бази данни са собственост на Орифлейм и се съгласявате да не ги нарушавате по никакъв начин. За да се избегне съмнение, всяка положителна репутация от името на Орифлейм остава в полза на Орифлейм. По наше искане ще подпишете такава документация, в която разумно искаме да потвърдите това.

6.6.       Орифлейм партньора се съгласява и приема, че условията на настоящото споразумение и посочените в него материали, включително, но не само, плана за успех на Орифлейм, търговските програми, политиките и процедурите, включително търговските програми, нашите бази данни (включително, но не ограничени до всяка база данни, съдържаща лична информация) и нашите онлайн инструменти са собственост и са предмет на нашите права върху интелектуална собственост. Орифлейм партньорът няма да ги използва, или която и да е част от тях, освен по време на дейностите, разрешени в настоящото споразумение.

6.7.       Може да имате право на обезщетения, ако е приложимо съгласно условията на съответната търговска програма или политики и процедури.

6.8.       Когато представяте продуктите на Орифлейм, възможностите за бизнес на Орифлейм или каквито и да било рекламни или обучителни материали за други Орифлейм партньори, за които се заплаща такса, ще спазвате стриктно Правилата за поведение и Етичния кодекс.

                           Отговорности за защита на данните

6.9.       Като Орифлейм партньор, можете да събирате, записвате, съхранявате, използвате и актуализирате лична информация. Като независим администратор на такива лични данни, Вие гарантирате и се съгласявате, че ще спазвате всички приложими закони за защита на личните данни и поверителност. Съгласно тези закони, може да се наложи да се регистрирате в съответния Орган за защита на данните, освен ако не сте освободени и трябва да спазвате принципите за защита на данните. Ваша отговорност е да оцените необходимостта си да се регистрирате и да извършите такава регистрация, ако е необходимо, и да спазвате принципите за защита на данните.

6.10.     Ако искате да спонсорирате Клиент, за да стане Орифлейм партньор, можете да събирате лична информация директно от Клиента. Трябва да спазвате нашите процедури за спонсорство, както Ви се съобщават от време на време, и да гарантирате, че всяко използване на Лична информация е в съответствие с приложимото законодателство.

6.11.     Вие, по-специално ще предприемете подходящи технически и организационни мерки за сигурност, за да защитите Личната информация срещу случайно или незаконно унищожаване или случайна загуба, промяна, неоторизирано разкриване или достъп, по-специално когато обработката включва предаване на данни през мрежа и срещу всички други незаконни форми на обработка. Като се вземат предвид най-съвременните технологии и цената на тяхното прилагане, тези мерки осигуряват ниво на сигурност, съответстващо на рисковете, представляващи обработката, и естеството на личната информация, която трябва да бъде защитена.

6.12.     Вие трябва да уведомите Орифлейм веднага след като разберете за всяко нарушение на сигурността, водещо до случайно или незаконно унищожаване, загуба, промяна, неоторизирано разкриване или достъп до Лична информация, като изпратите имейл на Орифлейм на privacy@oriflame.com и обяснение на естеството на инцидента и засегнатите записи.

6.13.     Ако когато и да е, получите искане за упражняване на права в съответствие със законодателството за защита на данните от Клиент или друго лице, за което обработвате Лична информация, Вие ще се съобразите с такова искане до степента, изисквана от приложимото законодателство и в съответствие с всякакви политики, процедури или обучение, предоставяни Ви от Орифлейм от време на време.

6.14.     Можете да обработвате Лична информация само в съответствие с уведомление за поверителност, предоставено на Клиентите и друго съобщение за поверителност на Орифлейм. При прекратяване на връзката Ви с Орифлейм, Вие гарантирате и се съгласявате, че ще унищожите цялата Лична информация, която притежавате или сте под Ваш контрол, без ненужно забавяне.

6.15.     Ние изрично отхвърляме всякаква отговорност за всякакви санкции, разходи, такси и като цяло всички разходи, които може да понесете в резултат на всяко нарушение на приложимите закони за защита на личните данни и поверителност.

                         Маркетинг и търговски комуникации

6.16.     Трябва изрично да попитате Клиентите дали искат да получават маркетингови съобщения за продуктите на Орифлейм от Вас и трябва да получите утвърдително съгласие, преди да изпратите такива съобщения. Трябва да съхранявате запис на маркетинговите предпочитания на всеки получател на маркетингови съобщения от Вас, който включва запис на датата, на която е предоставено съгласието, и езика, на който е постигнато съгласие. Всяка маркетингова комуникация, която изпращате, трябва да информира получателя за правото му да се отпише от бъдещи съобщения и как той или тя може да упражни това право, включително като Ви информира по имейл за желанието си да се отпише. Вие се съгласявате и гарантирате, че ще уважавате предпочитанията на всеки получател на такива съобщения.

6.17      Нашите онлайн инструменти могат да Ви позволят да използвате Клиентска Лична информация клиентът да изпраща маркетингови и други търговски съобщения при спазване на следните условия:

6.17.1   трябва да сте спонсорирали Клиента, за да станете Орифлейм партньор, освен ако изрично не е уговорено друго,

6.17.2   маркетинговите и други търговски съобщения трябва да засягат само продуктите на Орифлейм,

6.17.3   търговската или маркетинговата комуникация трябва да бъде ясно идентифицирана като такава,

6.17.4   комуникацията включва Вашето име и данни за контакт като изпращач на търговското съобщение и валиден имейл адрес (и/или други средства, като например връзка за отписване), чрез който Клиентите могат да се свържат с Вас, за да Ви уведомят, че предпочитат да се откажат от по-нататъшните маркетингови комуникации,

6.17.5   маркетинговите съобщения не трябва да се изпращат на клиенти, които са се отказали да ги получават,

6.17.6   промоционалните оферти, като отстъпки, премии и подаръци, когато това е разрешено от приложимото законодателство, трябва да бъдат ясно идентифицирани като такива, а условията, които трябва да бъдат изпълнени, за да отговарят на условията за тях, да бъдат лесно достъпни и да бъдат представени ясно и недвусмислено, и

6.17.7   съдържанието на такива търговски и маркетингови съобщения е в съответствие с настоящите условия и с всички приложими закони относно търговските съобщения.

6.18           При никакви обстоятелства не Ви е разрешено да изпращате маркетингови или други търговски съобщения от името на Орифлейм или на името на Орифлейм.

 7. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОРИФЛЕЙМ

                             7.1        Ние ще доставим всички продукти, поръчани от Вас в зависимост от наличността.

                7.2        Ние изрично изключваме всякаква отговорност, свързана с недостиг на продукти или липса на продукти.

            7.3        При условие че спазвате условията на това Споразумение и Вашите задължения съгласно законите на Територията, Вие ще получите директно от нас, от друго, свързано с Орифлейм лице или от трета страна - доставчик, всички възнаграждения/ плащания, дължими Ви в съответствие с Плана за успех на Орифлейм, който в момента е в сила. 

              8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

8.1        Можем да прекратим Вашето членство и Споразумение с Орифлейм партньор за удобство с 1-месечно предизвестие или с незабавно действие при всяко от следните обстоятелства:

8.1.1 ако направите някакво изявление или предоставите лични данни, които са съществено неточни или неверни;

8.1.2 ако пред който и да е съд бъде представена молба за обявяването Ви в несъстоятелност или ако не сте в състояние да изплатите дълговете си към нас, когато те са изискуеми;

8.1.3 ако извършите нарушение на някоя от разпоредбите на Споразумението за Орифлейм партньор, което не може да бъде отстранено, или в случай на нарушение на някоя от разпоредбите на Етичния кодекс и Правилата за поведение;

8.1.4 ако извършите нарушение на някоя от разпоредбите на Споразумението за Орифлейм партньор, включително посочените тук документи и не успеете, в случай на нарушение, което може да бъде отстранено, да отстрани това нарушение в рамките на 14 дни след получаване на писмено известие от нас.

  8.2        Ако Вашето членство и Вашето Споразумение за Орифлейм партньор бъдат прекратени при някое от обстоятелствата, предвидени в настоящата точка 8, Вие няма да бъдете регистриран като член.

9. ОБРАБОТВАНЕ НА ЖАЛБИ

9.1.       Процедурата за разглеждане на жалби от Орифлейм е описана в Правилата за поведение.

9.2        Винаги можете да подадете всякакви жалби, въпроси или искания до отдел „Обслужване на клиенти“ на Орифлейм на адрес information@oriflame.com или ни се обадете на +359 2 970 55 55. Ако не сте доволни от отговора от отдел Обслужване на клиенти на Орифлейм, можете да се свържете с администратора на кодекса на Българска асоциация за директни продажби (БАДП).

10. КОДЕКС НА ПОВЕДЕНИЕ

Орифлейм стриктно се придържа към Кодекса за поведение на Българска асоциация за директни продажби (БАДП), Code of Conduct of Seldia (SELDIA Code of Conduct 2021) и Световната федерация на асоциациите за директни продажби (WFDSA) (Етичен кодекс за директни продажба на WFDSA). Орифлейм изисква от своите партньори стриктно да се придържат към тези кодекси, както са приложени в Етичния кодекс и правилата за поведение на Орифлейм. Можете също така да получите копия на тези документи от отдел Обслужване на клиенти на адрес information@oriflame.com

11. ГРЕШКИ И КОРЕКЦИИ

Въпреки че полагаме разумни усилия, за да включим точна и актуална информация на този уебсайт, ние не гарантираме и не изтъкваме, че уебсайтът ще бъде без грешки. Грешки при въвеждане на данни или други технически проблеми понякога могат да доведат до показване на неточна информация. Ние си запазваме правото да коригираме всякакви неточности или печатни грешки на нашия сайт, включително ценообразуване и наличност на продукти и услуги, и не носим отговорност за такива грешки. Можем също така да правим подобрения и/ или промени във функциите, функционалността или съдържанието на сайта по всяко време. Ако видите някаква информация или описание, които смятате за неверни, моля, свържете се с отдела Обслужване на клиенти.

12. ОНЛАЙН ИНСТРУМЕНТИ

12.1      Ние може да предоставяме връзки към уебсайтове или ресурси на трети страни. Предоставянето на такива връзки не е одобрение на каквато и да е информация, продукт или услуга, достигната чрез такава връзка. Ние не носим отговорност за съдържанието или работата на която и да е част от интернет, включително други уебсайтове, към които този сайт може да бъде свързан или до които този сайт може да получи достъп. Моля, информирайте ни за всякакви грешки или неподходящи материали, открити на уебсайтове, към които този сайт е свързан.

12.2      По време на членството си може да отговаряте на условията за участие в кампании за препоръки, използвайки един или повече онлайн инструменти, системи или софтуер („Онлайн инструменти“). Вие получавате неизключителен, непрехвърляем и ограничен лиценз за използване на онлайн инструменти във връзка с Вашето членство. Участието в кампания за препоръки, включително всички ползи, получени от тях, зависи от това, дали спазвате това Споразумение с Орифлейм партньор и всички приложими Политики и процедури. Орифлейм не гарантира и не обезпечава наличността или точността на Онлайн инструментите, използвани във връзка с кампаниите за препоръки. Орифлейм си запазва правото, без предизвестие, автоматично да актуализира, надгражда, изцяло да променя или премахва всяка кампания за препоръки и/или някой от Онлайн инструментите.

              13. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

13.1.     Вашето споразумение за Орифлейм партньор, включително настоящите условия, се уреждат от законодателството на територията и всички спорове, произтичащи от или във връзка с Вашето Споразумение за Орифлейм партньор, и настоящите условия се решават само от компетентните съдилища на територията. Съдилищата на територията ще имат неизключителна юрисдикция.

13.2.     Ако някоя от разпоредбите на Условията се счита за незаконосъобразна, невалидна или по някаква причина, която е неприложима, недействителността на тази разпоредба няма да повлияе на валидността на останалите Условия.

13.3      Неуспехът на Орифлейм да приложи някоя от разпоредбите тук не се счита за отказ от тяхната приложимост.

13.4.     Като независим Орифлейм партньор, Вие потвърждавате и се съгласявате, че ние запазваме правото си едностранно да преразглеждаме, отменяме, променяме или коригираме Вашето Споразумение за Орифлейм партньор – включително тези условия, Плана за успех (включително Етичния кодекс и Правилата за поведение), както и всички наши търговски програми, политики и процедури. Измененията в Споразумението ви за Орифлейм партньор може да са резултат от (i) адаптации, изисквани от пазарните условия; (ii) промени в приложимите закони и разпоредби; (iii) промени в компенсационните планове на Орифлейм; (iv) реорганизация на бизнеса и структурата на продажбите на Орифлейм; (v) промени в процеса на регистрация и изискванията за регистрация; (vi) промени в които и да е кодекси и правила, предвидени от асоциациите за директни продажби, към които Орифлейм се придържа; и (vii) всякакви други промени, засягащи бизнес модела на Орифлейм. Всяка ревизия, модификация или изменение на настоящите Условия ще бъдат публикувани на нашия уебсайт и/или ще бъдете надлежно уведомени на Вашия регистриран имейл адрес и ще влязат в сила на датата, посочена в такава публикация/уведомление, но не по-рано от 30 дни. Вие носите отговорност да се информирате за всички подобни промени.

13.5.     Всички такива промени във Вашето Споразумение за Орифлейм партньор, както е посочено в алинея 13.4 ще бъдат приети от Вас като условие да продължите като Орифлейм партньор, включително бъдещо използване на сайта и поръчване на Продукти в него. Може да поискаме Вашето изрично съгласие, като в противен случай ще считаме, че сте приели промените, ако продължите да поръчвате Продукти след внедряването на промените. В случай, че не приемете такива промени в рамките на 2 месеца след въвеждането на промените, Вашето споразумение за Орифлейм партньор ще бъде незабавно прекратено. Вие приемате, че този срок е достатъчен и изрично се отказвате да получавате каквато и да е компенсация за такова прекратяване.

13.6      Орифлейм може да преотстъпи или прехвърли това Споразумение или част от него на която и да е компания от Групата Орифлейм.

13.7.     Можем да Ви изпращаме сигнали, известия, имейли, директни имейли и като цяло да комуникираме с Вас. Можете да актуализирате Вашите предпочитания за маркетингови комуникации от нас по всяко време, като влезете в потребителските си настройки. Приемайки настоящите условия, Вие се съгласявате, че Орифлейм ще Ви изпраща всякаква друга информация/ съобщения относно Вашия договор и/ или Вашите поръчки за покупка на траен носител, различен от хартия (т.е. по електронна поща или по друг начин, адресиран лично до Вас, който Ви позволява да съхранявате информацията по начин, достъпен за бъдещи справки за достатъчно дълъг период и това също Ви позволява непроменено възпроизвеждане на такава информация).

13.8.     Всяко известие, отправено по силата на настоящото споразумение, което се изпраща чрез препоръчана доставка за една нощ или с първокласна поща на адреса на страната, посочена в настоящото споразумение, или на друг адрес, за който е било съобщено от време на време в писмена форма от едната страна на другата, води до период на предизвестие, което започва да тече (а) в случай на регистрирана доставка за една нощ, от деня след публикуването на такова съобщение, и (б) в случай на първокласна поща от втория работен ден след публикуване на такова известие. Ако предизвестието е направено по друг начин, срокът за предизвестието започва да тече в деня на действителното получаване на известието.

              13.9.     Условията в този документ имат предимство пред другите документи, посочени тук.

              14. ЗАБЕЛЕЖКА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

14.1      Информация за това, как ние обработваме Вашите данни можете да намерите в Уведомлението за поверителност на Орифлейм.

14.2.     Ние се задължаваме да пазим всички лични данни поверителни и сигурни (въпреки че си запазваме правото да разкриваме тази информация при обстоятелствата, изложени по-долу). Ще ги съхраняваме на защитен сървър и ще спазваме приложимото законодателство за защита на данните и потребителите.

14.3      Допълнителна информация за Орифлейм България ЕООД (ограничено) е дадена по-долу.

              Име: Орифлейм България ЕООД (ограничено)

              Адрес: Бул. Цариградско шосе 54Б, София 1750, България

              Данни за контакт: Телефон: +359 2 970 55 55 e-mail: information@oriflame.com

             Търговски или друг публичен регистър

Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел регистрационен номер 831497138

ДДС номер: BG831497138

 

15. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Ако имате някакви притеснения относно Вашето Споразумение за партньор, включително тези Условия, моля, изпратете ни имейл на адрес information@oriflame.com или ни се обадете на номер +359 2 970 55 55. Ние ще положим всички разумни усилия, за да отговорим на Вашите опасения и да отстраним всички проблеми, на които ни обърнете внимание.

 

Последна актуализация: 20.12.2023