УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ - ПАРТНЬОРИ

Дата на публикуване: 09/05/2022 г.

За какво се прилага настоящото Уведомление (Политика)?

Тази Политика описва обработките на личните Ви данни, които Дружеството и Спонсорите извършват. 

Когато в тази Политика се говори за Дружеството или ние това ще означава "Орифлейм България" ЕООД, ЕИК 831497138, с адрес на управление София, п.к. 1750, бул. "Цариградско шосе" № 54Б, бл. Офис сграда "Графикс", ет. 1. 

Позоваванията в тези правила към вашия спонсор означават спонсорът, идентифициран в потвърдителния имейл, който ви изпращаме по време на процеса на регистрирането ви като партньор (т.е. спонсорът, който ви спонсорира да станете Орифлейм партньор). Когато тези Правила говорят за спонсорите ви, това ще означава вашия спонсор заедно с вашите онлайн спонсори над вашия спонсор в мрежата му, които ще имат достъп до вашите лични данни в съответствие с тази Политика. Подробностите за вашите спонсори могат да бъдат намерени тук.

За целите на приложимото право в областта на защитата на данните (включително Общия регламент за защита на данните 2016/679 ("GDPR") и Закона за защита на личните данни, както Дружеството, така и вашите Спонсори са независими администратори на лични данни. 

Какви лични данни се събират?

Следните категории лични данни ще бъдат събирани за вас във връзка с тези правила: 

  1. Лични данни, събрани от вас: В зависимост от това как взаимодействате с Орифлейм, Дружеството и/или Спонсорът събират следните данни от вас, когато попълните формуляр на уеб сайта, завършите процеса на регистрация на Орифлейм партньор, закупите продукти на Орифлейм, подавате молба за отсрочено плащане за покупките си, участвате в обсъждания или ползвате други функции за общуване (вкл. Социални медии) на уебсайта, включите се в игра/състезание, промоция или проучване на уеб сайта, използвате други услуги, предлагани от Орифлейм, рекламни услуги чрез интернет чрез уебсайт и приложения на Орифлейм или комуникирате с Дружеството по какъвто и да е друг начин (например когато се свързвате с центъраза обслужване на клиенти):

 

Лични данни

Предоставянето на лични данни нормативно или договорно изискване е или изискване, необходимо за сключване на договор?

Възможни последици от непредоставянето на такива данни

Име*;

Договорно изискване

Ако не предоставите тези данни, няма да може да се регистрирате като Орифлейм партньор и да закупувате продукти на Орифлейм

Дата на раждане*; 

Договорно изискване

Ако не предоставите тези данни, няма да може да се регистрирате като Орифлейм партньор.

Пощенски адрес;

Законово изискване

 

Ако не предоставите тези данни, няма да ви изпратим документи за доходите при нужда.

Адрес за доставка на продукта*; 

Договорно изискване

Ако не го предоставите, няма да можем да изпълним поръчката ви.

Електронен адрес;

Законен интерес

Ако не го предоставите, няма да можем да активираме вашия онлайн акаунт или да се свържем с вас, включително да ви изпращаме маркетингови съобщения.

Телефонен номер и номер на мобилния телефон; 

Законен интерес

Ако не го предоставите, няма да можем да активираме вашия онлайн акаунт или да се свържем с вас, включително да ви изпращаме маркетингови съобщения.

Вашата парола*;

Договорно изискване

Без паролата не можете да създадете вашия акаунт в нашата онлайн система, тъй като данните трябва да бъдат защитени

Уникален номер на партньор; 

Договорно изискване

Без този номер няма да можем да ви регистрираме като партньор, нито да идентифицираме вас и Вашата дейност като партньор.

Името и номера на партньор на Вашия спонсор;

Законен интерес

Без този номер няма да можем да управляваме ефективно партньорската структура и да анализираме Вашите регистрации и продажби

Национален данъчен код,   личен идентификационен номер, социално – осигурителен номер*; 

Законово изискване за Орифлейм партньори, които получават плащания

Трябва да докладваме приходите ви на данъчната администрация и без тези данни не сме в състояние да изпълним това задължение

Данни за банковата сметка*; 

Договорно изискване за Орифлейм партньори, които получават плащания

Извършваме плащания на нашите Орифлейм партньори единствено чрез банкови преводи. Без банковата сметка няма да можем да ви плащаме никакви суми.

Данни от лична карта 

Законен интерес 

(за Орифлейм партньори, които желаят да се възползват от опцията за отложено плащане)

Без тези данни няма да можем да установим дали получателя на услугата е лицето, чийто данни сме получили и да верифицираме опцията за отложено плащане.     

Номер на паспорта (за Орифлейм партньори, участващи в международни конференции)*.

Договорно изискване за Орифлейм партньори, участващи в конференции

Международните конференции изискват трансгранично пътуване и без данните за пътническия документ не можем да го организираме.

Изображения, картини, видеозаписи

Съгласие и/или договорно изискване за Орифлейм партньори, участващи в конференции, онлайн конференции, всякакви други цифрови събития или използване на инструменти за видеовръзка, предлагани от Орифлейм

Използването на различни инструменти, продукти или услуги за подобряване може да изисква тези данни. Без да ни ги предоставите, няма да можете активно да ги използвате.   

Съдържание на чатовете

Съгласие и законен интерес

Използването на различни инструменти, продукти или услуги за подобряване може да изисква тези данни. Без да ни го предоставите, няма да можете активно да ги използвате.  

Полетата, маркирани с (*), са задължителни - ако не предоставяте такива лични данни, Дружеството и/или вашите Спонсори няма да могат да изпълнят приложимите цели, описани по-долу в тези правила.  

  1. Лични данни, събрани за вас: 

Как се използват личните ви данни и какво е правното основание за това използване? 

Дружеството и спонсорите ви обработват горепосочените лични данни като независими администратори на лични данни. Всеки от тях обработва независимо вашите лични данни за следните цели:

  1. Обработване от страна на Дружеството
  1. Обработване от страна на спонсорите
  1. Автоматизирано вземане на решения и профилиране 

Не използваме напълно автоматизирано вземане на решения, за да изпълним нашите договорни отношения с вас;

Ние обаче обработваме данните ви на частично автоматизирана основа с цел оценка на някои от характеристиките ви (профилиране). Използваме профилиране, за да ви предоставим персонализирана информация и да ви съветваме относно нашите продукти. Това ни позволява да се насочим към подходящи комуникации и реклами при вас, като препоръчваме продукти и услуги, които смятаме, че могат да бъдат подходящи за вас.

 

С кого ще бъдат споделени вашите лични данни и къде?

  1. Дружеството ще споделя личните ви данни с други дружества от групата Oriflame, по-специално с Oriflame Cosmetics AB, PO Box 1095, SE-101 39 Stockholm, Швеция; Oriflame Kosmetik Vertriebs GmbH, Hegau Tower, Magistraße 5, 78224 Singen Hohentwiel, Германия; Oriflame Полша Sp. з o.o. Wołoska 22, 02-675 Варшава, Полша; Oriflame Software s.r.o., Ladova 389/10, Hejčín, 779 00 Olomouc, Чешка република, за анализ на ниво група.   
  1. Дружеството и спонсорите могат да споделят личните ви данни с:
  1. В случай че Дружеството продаде дейността си или я интегрира с друга стопанска дейност, личните ви данни ще бъдат разкрити на нашите консултанти и на евентуалните бъдещи консултанти на купувачи и ще бъдат предадени на новите собственици на стопанската дейност. 

 

Къде ще бъдат изпратени вашите данни?

 

Дружеството и Вашите спонсори възнамеряват да предават (включително да съхраняват) вашите лични данни на държави извън България и извън Европейското икономическо пространство ("ЕИП") (т.е. всички 27 държави — членки на ЕС, плюс Исландия, Лихтенщайн и Норвегия), които може да не осигуряват същото ниво на защита като България и държавите в ЕИП; по-специално: за Индия, Съединените американски щати и Швейцария. 

В такъв случай и когато прехвърлянето е към филиал на дружество или продавач в държава, която не е включена в решение на Комисията на ЕС относно адекватното ниво на защита на личните данни, личните данни са подходящо защитени чрез стандартни договорни клаузи, одобрени от Комисията (които са били приложени съгласно член 46, параграф 2 от GDPR). Ако имате някакви въпроси относно общите договорни клаузи и/или желаете да получите копие от тях, моля, свържете се със служителя по защита на данните на Дружеството на адрес privacy@oriflame.com

 

Какви бисквитки ще бъдат използвани на уебсайта?

Уебсайтът използва бисквитки (малки файлове, поставени на твърдия диск на потребители на уеб сайта), за да ви разграничи от другите потребители на уеб сайта. Това ни помага да ви осигурим висококачествена среда за работа, когато преглеждате уеб сайта, и ни позволява да подобрим уеб сайта. Използваме бисквитки, за да анализираме потока от информация. персонализиране на услугите, съдържанието и рекламата; да измерваме ефективността на промоционалните кампании; и насърчаване на доверието и безопасността. За подробна информация, моля, прочетете Правилата за бисквитки на Oriflame [тук]

 

Google Analytics

Използваме Google Analytics, за да разберем как посетителите комуникират с и ползват нашите сайтове и приложения. Това означава, че когато посетите нашия уеб сайт или използвате едно от нашите мобилни приложения, вашият браузър автоматично изпраща определена информация на Google. Това включва, например, уеб адреса на страницата, която посещавате, и вашия IP адрес. Повече подробности за начина, по който Google технологиите събират и обработват данни ще намерите на този адрес https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Ако не искате Google Analytics да се използва във вашия браузър, можете да инсталирате добавката Google Analytics. Можете да намерите повече информация за политиката на Google Analytics и Google относно поверителността тук https://www.google.com/policies/privacy

 

Вашите права 

 

Имате право да попитате (поискате) Дружеството и спонсорите си:

Също така имате право да възразите срещу онази обработка, която се основава на нашите законни интереси, и срещу обработка за целите на директния маркетинг. Освен това, когато Дружеството и/или спонсорите са поискали Вашето съгласие да обработят вашите данни, имате право да оттеглите това съгласие. 

Тези права са ограничени в някои ситуации - например когато Дружеството и/или спонсорите могат да докажат, че имат законово изискване да обработват личните ви данни. В някои случаи това може да означава, че те са в състояние да задържат данните, дори ако оттеглите съгласието си. 

Когато Дружеството и/или Вашите спонсори изискват вашите лични данни, за да спазват правни или договорни задължения, предоставянето на такива данни е задължително: ако такива данни не бъдат предоставени, тогава Дружеството и/или вашите спонсори няма да могат да управляват договорните си отношения с вас или да изпълняват задълженията, които са поели. По-горе ние описахме кои полета с данни трябва да предоставите и последиците от непредоставянето им. 

Дружеството и спонсорите ви се надяват, че могат да удовлетворят всички запитвания, които имате относно начина, по който обработват личните ви данни. Ако имате някакви опасения относно начина, по който обработват вашите лични данни, можете да се свържете с:

Ако имате нерешени опасения, имате също така правото да подадете жалба до органите за защита на данните. Съответният орган за защита на данните ще бъде надзорният орган в държавата на Вашето обичайно пребиваване, месторабота или предполагаемо нарушение на законодателството за защита на данните. 

 

Колко време ще държим данните ви?

Дружеството и спонсорите ще съхраняват всички ваши лични данни за продължителността на договорните отношения, които имате с Дружеството, и до позволената степен след края на тези отношения, докато това е необходимо за изпълнение на целите, изложени в тази политика. 

Нормативни актове могат да изискват от Дружеството и от Спонсорите да съхраняват определени лични данни за определени периоди. В други случаи Дружеството и Спонсорите ще запазват данни за подходящ период от време, след като всички отношения с вас приключат, за да се защитят от правни претенции или да администрират дейността си.  

Повече информация за Дружеството и практиката за задържане на спонсорите е налична тук.

 

Промени в тези правила

Всички промени, които можем да направим в политиката в бъдеще, ще бъдат публикувани на уебсайта и, когато е уместно, ще бъдат съобщени на вас по електронна поща или по друг начин. Измененията ще бъдат достъпни и в нашите офиси.