Power Woman

Страстна, емоционална, харизматична...тя добре познава силните си страни и не се колебае да ги използва, за да получи това, което иска.