Grace

Тя е истински зашеметяваща. Излъчва елегантност и финес. Тя е изящна, тя е Grace.