Премини към основното съдържание Премини към основното меню Премини към търсене

Как мога да променям данните си в системата?

Можете да правите промени на данните във Вашия профил по всяко време от меню Настройки на профила на уеб страницата.

При промяна на лични данни, които фигурират във Вашата лична карта, както и при издаване на нова такава след изтекъл срок на валиност, следва да попълните и изпратите Формуляр за актуализация на данни, който можете да изтеглите от меню „Моят бизнес“ – „Важни документи“. Формулярът следва да бъде попълнен собственоръчно и изпратен по имейл до information@oriflame.com или да бъде качен в секция „Настройки на профила“ - „Документи и съгласия“:

 

Вижте също кратко видео Настройки на профила >>