Премини към основното съдържание Премини към основното меню Премини към търсене

Какво е отстъпка за споделяне?

Получавате 10% отстъпка за споделяне* за всяка поръчка, направена от ваши приятели, които се регистрират като Орифлейм партньори или Членове от вашето първо ниво.

Отстъпката за споделяне се начислява във вашия акаунт и може да се използва при плащане на следващите ви поръчки в рамките на текущия и следващите 3 каталога, до максимум 50% отстъпка от стойността на поръчката. Ако вашата натрупана отстъпка за споделяне надвишава 50% от стойността на вашата поръчка, оставащата сума ще бъде запазена за вашите бъдещи поръчки. Отстъпката за споделяне не се изплаща в брой.

За да получите отстъпката, препоръчвайте продукти на вашите приятели и споделяйте вашия персонален линк. Можете да намерите вашия персонален линк във вашия профил в основното меню след вход.

 

 

 

 

Можете да проследите натрупаните отстъпки във вашия Орифлейм портфейл по всяко време в основното меню на вашия профил след вход. 

*Отстъпката за споделяне от 10% се изчислява на база на нетната стойност на поръчката, т.е. клиентската цена минус 10% отстъпка, приложим ДДС и други данъци. Не можете да получите отстъпка да споделяне за продукти без бонус точки като печатни материали, мостри и други такси.