Премини към основното съдържание Премини към основното меню Премини към търсене

Как мога да поръчам мостри на продукти?

Влезте в меню Поръчки и ще видите страница Поръчайте мостри

 

Кликнете на линка “Вижте”, той отваря страница с всички налични за продажба мостри. Кликнете на избраната от Вас мостра и я добавете в кошницата си.