УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ - КЛИЕНТИ

Дата на публикуване: 25/04/2022

За какво се прилага настоящото Уведомление (Политика)?

Тази Политика описва обработките на личните Ви данни, които Дружеството извършва.

Когато в тази Политика се говори за Дружеството или ние това ще означава "Орифлейм България" ЕООД, ЕИК 831497138, с адрес на управление София, п.к. 1750, бул. "Цариградско шосе" № 54Б, бл. Офис сграда "Графикс", ет. 1.

За целите на приложимото право в областта на защитата на данните (включително Общия регламент за защита на данните 2016/679 ("GDPR") и Закона за защита на личните данни, Дружеството е администратор на личните ви данни. 

Какви лични данни се събират?

Следните категории лични данни ще бъдат събирани за вас във връзка с тази политика:

 1. Лични данни, събрани от вас: Дружеството ще събира следните данни от вас, когато попълните формуляр на уеб сайта, закупите продукти на Орифлейм през уебсайта, завършите процеса на регистрация на клиента, абонирате се за бюлетини на Орифлейм, участвате в дискусии или ползвате други функции за общуване (вкл. Социални медии) на уебсайта, включите се в игра/състезания, промоция или проучване на уебсайта, използвайте други услуги, предлагани от Орифлейм, чрез уебсайта и приложенията на Орифлейм или комуникирате с Дружеството по друг начин (например когато се свързвате с Центъра за обслужване на клиенти на Дружеството):
  • име*;
  • потребителско име*;
  • дата на раждане;
  • пощенски адрес*;
  • адрес за доставка на продукта*;
  • имейл адрес*;
  • телефонен номер и номер на мобилния телефон;
  • вашата парола*;

  Полетата, маркирани с (*), са задължителни - ако не предоставите такива лични данни, Дружеството няма да може да изпълни приложимите цели, описани по-долу в настоящото известие за поверителност. Например, ако не предоставите пощенския си адрес, може да не сме в състояние да ви доставим поръчката.

 2. Лични данни, събрани за вас:
 1. Дружеството обработва вашите лични данни за следните цели:
 1. Директен маркетинг от Орифлейм партньор: При спазване на посоченото по-долу, Орифлейм партньор може да ви изпрати съобщение чрез директен маркетинг във връзка с продукти и услуги на Дружеството, подобни на вече закупените от вас. Директни маркетингови комуникации могат да ви бъдат предоставяни по електронна поща, sms и други технологии за незабавни съобщения. Можете да възразите срещу получаването на директен маркетинг съобщения от Орифлейм партньор по време на регистрацията или по-късно чрез "Моите страници" или по всяко време, когато получавате комуникацията, като щракнете върху съответната връзка или директно се свържете с партньора. Орифлейм партньора ще бъде администратор на лични данни за описаните по-горе цели и ще се идентифицира и ще предоставя данни за контакт при свързването с вас. Орифлейм партньорите са независими от Дружеството и Дружеството не носи отговорност за използването на личните ви данни от партньорите.

  Автоматизирано вземане на решения и профилиране

  Не използваме напълно автоматизирано вземане на решения, за да изпълним нашите договорни отношения с вас;

  Ние обаче обработваме данните ви на частично автоматизирана основа с цел оценка на някои от характеристиките ви (профилиране). Използваме профилиране, за да ви предоставим персонализирана информация и да ви съветваме относно нашите продукти. Това ни позволява да се насочим към подходящи комуникации и реклами при вас, като препоръчваме продукти и услуги, които смятаме, че могат да бъдат подходящи за вас.

   

  С кого ще бъдат споделени вашите лични данни и къде?

  Компанията ще сподели вашите лични данни с:

Къде ще бъдат изпратени вашите данни?

 

Дружеството възнамерява да прехвърли (включително да съхрани) вашите лични данни към държави извън България и извън Европейското икономическо пространство ("ЕИП") (т.е. всички 27 държави — членки на ЕС, плюс Исландия, Лихтенщайн и Норвегия), които може да не осигуряват същото ниво на защита като България и тези държави в ЕИП, по-по-специално: за Индия, Съединените американски щати и Швейцария.

Когато това е така и когато предаването е към филиал или продавач на дружество в държава, която не е включена в решение на Комисията на ЕС относно адекватното ниво на защита на личните данни, личните данни се защитават по подходящ начин чрез стандартни договорни клаузи, одобрени от Комисията на ЕС (които са били приложени съгласно член 46, параграф 2 от GDPR). Ако имате някакви въпроси относно общите договорни клаузи и/или желаете да получите копие от тях, моля, свържете се със служителя по защита на данните на Дружеството на адрес privacy@oriflame.com.

 

Какви бисквитки ще бъдат използвани на уебсайта?

Уебсайтът използва бисквитки (малки файлове, поставени на твърдия диск на потребители на уеб сайта), за да ви разграничи от другите потребители на уеб сайта. Това ни помага да ви осигурим висококачествена среда за работа, когато преглеждате уеб сайта, и ни позволява да подобрим уеб сайта. Използваме бисквитки, за да анализираме потока от информация и да персонализираме услугите, съдържанието и рекламата; да измерваме ефективността на промоционалните кампании; и насърчаване на доверието и безопасността.

Google Analytics

Използваме Google Analytics, за да разберем как посетителите комуникират с и ползват нашите сайтове и приложения. Това означава, че когато посетите нашия уеб сайт или използвате едно от нашите мобилни приложения, вашият браузър автоматично изпраща определена информация на Google. Това включва например уеб адреса на страницата, която посещавате, и вашия IP адрес. Повече подробности за начина, по който Google технологиите събират и обработват данни ще намерите на този адрес https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Ако не искате Google Analytics да се използва във вашия браузър, можете да инсталирате добавката Google Analytics. Можете да намерите повече информация за политиката на Google Analytics и Google относно поверителността тук https://www.google.com/policies/.

 

Вашите права

 

Имате право да попитате (поискате) Дружеството:

Също така имате право да възразите срещу онази обработка, която се основава на нашите законни интереси, и срещу обработка за целите на директния маркетинг. Освен това, когато Дружеството е поискало Вашето съгласие да обработите вашите данни, имате право да оттеглите това съгласие.

Тези права са ограничени в някои ситуации — например когато Дружеството може да докаже, че има правно изискване да обработва личните ви данни. В някои случаи това може да означава, че сме в състояние да запазим данните, дори ако оттеглите съгласието си.

Когато Дружеството и/или ваш упълномощен партньор изисква личните ви данни да отговарят на законови или договорни задължения, предоставянето на такива данни е задължително: ако такива данни не бъдат предоставени, тогава Дружеството и/или назначеният от вас търговски партньор няма да могат да управляват договорните си отношения с вас или да изпълняват поетите от тях задължения. По-горе ние описахме полетата с данни, които трябва да предоставите.

Дружеството се надява, че може да удовлетворява всички запитвания, които може да имате относно начина, по който обработват вашите лични данни. Ако имате някакви опасения относно начина на обработка на личните ви данни, може да се осъществи връзка със служителя по защита на данните на Дружеството на адрес privacy@oriflame.com. Можете също да се свържете с нас на следния адрес: : София, п.к. 1750, бул. "Цариградско шосе" № 54Б, бл. Офис сграда "Графикс", ет. 1. Ако имате нерешени опасения, имате също право да подадете жалба до органите за защита на данните. Съответният орган за защита на данните ще бъде надзорният орган в държавата на Вашето обичайно пребиваване, месторабота или предполагаемо нарушение на законодателството за защита на данните.

 

Колко време ще държите данните ми?

Дружеството ще съхранява вашите лични данни за времето, необходимо за изпълнение на целите, посочени в настоящото известие за защита на личните данни, както може да се изисква от закона, например за данъчни и счетоводни цели, или както Ви е съобщено по друг начин. За различните видове данни се прилагат различни срокове на съхранение, но най-дългият от тях обикновено е 10 години, в който срок Дружеството съхранява всички лични данни, свързани с обработването на нареждания. Повече информация за практиката на запазване на Дружеството е налична тук.

 

Промени в това известие за поверителност

Всякакви промени, които можем да направим в известието за поверителност в бъдеще, ще бъдат публикувани на уебсайта и, когато е уместно, ще ви бъдат съобщени по електронна поща или по друг начин. Измененията ще бъдат достъпни и в нашите офиси.