Премини към основното съдържание Премини към основното меню Премини към търсене

Устойчивост

Защото сме от Швеция, природата заема много специално място в сърцата ни. Тя е част от нас и нашия начин на живот. Любовта и уважението към природата намират израз в нашата страст да създаваме продукти за красота с отговорно отношение към устойчивостта.

За едно по-добро, по-красиво утре

Правим всичко, което можем, за да бъдат нашите козметични продукти и производствените процеси по-устойчиви, предприемаме инициативи за защита на климата, опазване на горите и грижа за океаните.


Отговорни към климата


Намаляването на въглеродните емисии е наш постоянен приоритет – ключът към ограничаването на отрицателния ефект върху околната среда. През последните 10 години намалихме въглеродните си емисии с 48% (38,000 tCO2e) благодарение на многото ни инициативи, свързани с климата, включително преминаване към 100% зелена, възобновяема електроенергия във всички наши фабрики и обекти. Освен това сме компенсирали 100% от оставащите емисии.

С грижа за горите


В Швеция израстваме, заобиколени от обширни зелени горски пейзажи, и сме закърмени с признателност към нашите гори и ценните богатства и съставки, които те ни дават. Ето защо, 99% от нашите хартиени и картонени опаковки са или рециклирани, или от сертифицирани FSCTM фабрики. Засаждаме и опазваме над 6 милиона дървета всяка година в програми за залесяване и опазване на горите в света, които са важни за климата.

Разумни към водата


Водата е основна съставка във формулите и производството на козметиката, затова полагаме всички грижи да я използваме разумно и, когато е възможно, да използваме по-малко. От 2015 г. намалихме използването на вода на единица продукт в нашите фабрики с 18%.