Премини към основното съдържание Премини към основното меню Премини към търсене

Програма "Награди за теб"

Вземете любимите си продукти – безплатно. Можете да осребрите оставащите си точки за награди до края на Каталог 16/2022.

Често задавани въпроси

Мога ли все още да събирам точки в програмата "Награди за теб"?

Мога ли все още да осребря моите събрани точки за награди?

Нещо ще замени ли програмата "Награди за теб"?

Как се изчисляват 10% отстъпка?

Колко време имам, за да използвам моите 10%?

Какво се случва с тези 10%, ако не ги използвам в следващите 4 каталога?

Мога ли да получа 10% отстъпка във всеки каталог?