Skip to main content Skip to main menu Skip to search

Устойчиво развитие

Дългосрочната визия на Орифлейм е да стане компания с напълно устойчиво развитие. Това означава да живеем според правилата на нашата планета, да уважаваме околната среда и да допринасяме за общество, в което всеки може да се развива.

Ето защо, когато разработваме нашите продукти, ние се стремим да използваме естествени съставки, които са в съответствие със стриктните ни екологични политики, и които не вредят на околната среда. Всъщност, ние сме една от първите компании, които използват растителни екстракти в своите продукти за грижа за кожата и винаги сме се старали да оптимизираме употребата на съставките от възобновяеми растителни източници.

Въпреки сериозния напредък, ние в Орифлейм признаваме, че това е дълъг път и има още много какво да се направи. Ето защо, през 2013г. ние решихме да внедрим нова стратегия за устойчиво развитие, която да определи трите ключови области, в които Орифлейм ще продължи да се фокусира и на които да бъде отдадена.

Да подобрим живота

Да създаваме възможности, с които хората да променят живота си към по-добро – от Консултантите и клиентите на Орифлейм, до служителите и доставчиците ни и не само.
В по-широк смисъл - да ангажираме общността и да подкрепяме социални каузи.

С отговорност към продуктите

Да обединим красотата и благополучието чрез продукти, към които се отнасяме с отговорност като продължаваме да разработваме серии, които да отговарят на най-високите социални, етични и стандарти в опазването на околната среда.

Устойчиво развитие, отговорно към околната среда

Да постигнем устойчиво развитие чрез отговорен към околната среда подход. Не само чрез собствените ни дейности, но и чрез основните ни ценности. Измежду тях са използването на устойчиви материали от възобновяеми източници, където е възможно, намаляване на вредните емисии във въздуха и водата, както и редуцирането на общото количество производствени отпадъци.

Ecobeauty - видео материал

Ние в Орифлейм предприехме важни стъпки, за да постигнем устойчив растеж с отговорност към околната среда. Нашето изследване във връзка с линията продукти Ecobeauty ще ви отведе на вдъхновяващо пътешествие по пътя на създаването на продуктите. Кликнете, за да го изгледате!