Skip to main content Skip to main menu Skip to search
0 продукт(и) в кошницата
  1. Начало
  2. Кои сме ние
  3. Ръководство за фирмена политика

Ръководство за фирмена политика

От изключително значение е да прочетете внимателно Моралния кодекс на Орифлейм (Кодекса), Правилата за поведение на Консултанта (Правилата) и Фирмената Онлайн Полирика на Орифлейм, които ще намерите по-долу, както и Общи условия и правила за поръчки и плащания на Орифлейм, публикувани на www.oriflame.bg, тъй като те са неразделна част от условията в Заявлението за регистрация на Консултанта. 

Всеки Консултант трябва да се придържа към Кодекса и Правилата, както и към всяко допълнение или измененние, публикувано в бюлетина или съобщено по друг начин на Консултантите. Орифлейм си запазва правото да прекрати незабавно и по всяко време правата на всеки Консултант, който е дал невярна информация в Заявлението за регистрация на Консултанта или е нарушил Кодекса или Правилата. Консултантите с прекратени права губят всички права и привилегии, свързани с членството, както и изградената от тях структура. Кодексът и Правилата имат за цел да ви защитят, като създават условия всички Консултанти да се придържат към еднакви високи стандарти. 

В съответствие с етичните стандарти на Орифлейм, Консултантите трябва да спазват всички законови изисквания на Република България, както и на всяка друга страната, в която осъществяват бизнеса на Орифлейм, дори и някои задължения да не са изрично упоменати в Кодекса или Правилата.

МОРАЛЕН КОДЕКС НА ОРИФЛЕЙМ

БРОШУРА ОРИФЛЕЙМ

ПРАВИЛА НА ПОВЕДЕНИЕ

ФИРМЕНА ПОЛИТИКА ОНЛАЙН