Премини към основното съдържание Премини към основното меню Премини към търсене

Ръководство за фирмена политика

От изключително значение е да прочетете внимателно Етичния кодекс на Орифлейм (Кодекса), Правилата за поведение на консултанта/Орифлейм партньора (Правилата) и фирмената онлайн политика на Орифлейм, обединени в Ръководството за фирмена политика, което ще намерите по-долу, тъй като те са неразделна част от условията в Заявлението за регистрация на Консултанта/Орифлейм партньора. 

Всеки Орифлейм партньор трябва да се придържа към Кодекса и Правилата, както и към всяко допълнение или измененние, публикувано или съобщено на партньорите. Орифлейм си запазва правото да прекрати незабавно и по всяко време правата на всеки Консултант/Партньор, който е дал невярна информация в Заявлението за регистрация или е нарушил Кодекса или Правилата. Консултантите/Партньорите с прекратени права губят всички права и привилегии, свързани с членството, както и изградената от тях структура. Кодексът и Правилата имат за цел да ви защитят, като създават условия всички Консултанти/партньори да се придържат към еднакви високи стандарти. 

В съответствие с етичните стандарти на Орифлейм, Консултантите/партньорите трябва да спазват всички законови изисквания на Република България, както и на всяка друга страна, в която осъществяват бизнеса на Орифлейм, дори и някои задължения да не са изрично упоменати в Кодекса или Правилата.

 

РЪКОВОДСТВО ЗА ФИРМЕНА ПОЛИТИКА: ЕТИЧЕН КОДЕКС И ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ >>