Премини към основното съдържание Премини към основното меню Премини към търсене

Добре дошли в нашия портал, от който можете да изтеглите Декларациите на ЕС за съответствие на продуктите съгласно чл. 15 - препратка към Приложение II, параграф 1.4 изречение 1 буква l) от Регламент (ЕС) 2016/425 в сила от 21-ви април 2018 г. За Декларации на ЕС с дата на валидност преди посочения по-горе период, моля, свържете се с нас на:

ACCglobalcompliance@oriflame.com

 

45304 EU Declaration of Conformity

45428 EU Declaration of Conformity

45430 EU Declaration of Conformity

45431 EU Declaration of Conformity

45518 EU Declaration of Conformity

46475 EU Declaration of Conformity

46476 EU Declaration of Conformity

46564 EU Declaration of Conformity